Værktøjer til god undervisning, klasseledelse, teamsamarbejde & professionelle læringsfællesskaber


Alt det, der involverer og engagerer, så både læring og trivsel øges hos dine elever.

Historien

Vi har i 16 fantastiske og intensive år drevet Skolekonsulenter.dk, hvor vi har samarbejdet med mere end 500 skoler og uddannelsesinstitutioner samt undervist mere end 10.000 lærere, undervisere, pædagoger og ledere. I den tid har vi bidraget til og bevidnet et væld af udviklings-, trivsels-og læringsprocesser.


Vi arbejder altid eksemplarisk og praksisnært med afsæt i de seks bøger i serien ”Værktøjer til klasseledelse".


Vi er megte taknemmelige for, at vi har haft mulighed for at udleve den vision, der startede hele vores fælles rejse i 2007; at bidrage til en positiv, målbar og mærkbar forskel i skoleverdenen.


Velkommen 

Søs Rask Andresen & Nanna Parup

Kort om bogserien "Værktøjer til klasseledelse"


 • Klasseledelse i praksis
  Den populære grundbog, der inspirerer, støtter, giver viden og konkrete værktøjer til din praksis som lærer og leder. Værktøjerne bidrager til et optimalt læringsmiljø med mere reel arbejdstid, øget trivsel og læring til følge.
 • Teamsamarbejde
  Bogen til dig og dit team, når I ønsker at udvikle samarbejdet og styrke den professionelle praksis med fokus på elevernes læring. Her får I opskriften på det gode møde og på, hvordan I arbejder aktivt med teamets fem faser. 
 • Flere Hjernepauser
  Til dig, der allerede er eller gerne vil være ekspert i klasseledelse og bruge hjernepauser som del af din undervisning. Du får en skøn vifte af værktøjer til gode overgange og involvering, samt 46 hjernepauser til krop og hjerne, puls og energi, ro og nærvær.
 • Hjernepauser. Aktiviteter, der booster læring
  En bestseller fyldt med 84 hjernepauser, som kan bruges individuelt, i makkerpar, i teamet eller med hele klassen. Du får også viden om, hvorfor hjernepauserne er så vigtige. 
 • Storytelling i undervisningen
  Her får du 42 skønne historier, der kan hjælpe til at skabe forbindelse mellem det faglige indhold og elevernes referenceramme. Historierne bidrager til udvikling af elevernes sociale kompetenceer samt stimulerer til refleksion, diskussion og udvikling af tænkefærdigheder. Du får hjælp til at fortælle historierne, så de virker.
 • Samarbejdsøvelser
  Sådan arbejder du med trivsel og udvikling af elevernes sociale kompetencer. Bogen giver en række aktiviteter samt værktøjerne til opsamlingner, hvor I bygger bro til hverdagens udfordringer og problemstillinger.
 • SAMPAK
  Her får du en ekstra god pris på alle seks bøger i en pakke. Bare fordi... God fornøjelse.


Forløb, vi tilbyder

kurser & workshops


Vil I inspireres eller arbejde i dybden med at involvere og engagere flere elever, så sammensætter vi et unikt program til jer. I vælger, om der skal være fokus på jeres undervisning, teamsamarbejde eller skolen som helhed. Både lærere, pædagoger og ledere er velkomne. 

coaching & sparring


Nogle gange har teamet brug for støtte, andre gange er det bare dig, der skal være i fokus for at få den bedste mulige hverdag - til glæde for både dig, dine elever og dine omgivelser. Du vælger, om det handler om din undervisning, dit samarbejde eller om alt det, der udgør dit liv som helhed.


Om os

SØS RASK ANDRESEN

forfatter, proceskonsulent, lærer, coach,
yoga- og mindfulnesslærer

Udover alt det Søs bidrager med i skolekonsulenter.dk har hun uddannet sig til yoga -og meditationslærer.


Hun afholder rebootdøgn for overbelastede medarbejdere, som trænger til at få nulstillet deres nervesystem og fyldt energi på. Rebootdøgnet sender medarbejderen retur med en lille håndfuld værktøjer til energiarbejde og gode vaner i en travl hverdag.


Søs er desuden pædagogisk konsulent på det banebrydende spil ”Ordets Magt”, som har til hensigt at udvikle unges kommunikative evner og demokratiske dannelse.


Du finder Søs på www.raskcoaching.dk

NANNA PAARUP

forfatter, proceskonsulent, facilitator, coach,
cand.merc. & master i positiv pyskologi

Nanna har været medforfatter på 15 bøger til skoleområdet.

I samarbejde med Rikke Ager har hun skabt Sunde Skoleliv, som arbejder målrettet med KRAMS elementerne til øget trivsel i skoler og på arbejdspladser.


I samarbejde med Mette Marie Ledertoug har hun interviewet 18 nationale og internationale eksperter om fremtiden skole og optimal læring. Det er blevet til bogen: "Kurs mod optimal læring”.


Nanna er stadig dybt engageret i PosEd (positiv education) på globalt plan og er en hyppigt brugt keynote speaker på internationale konferencer.


Du finder Nanna på
www.nannapaarup.dk

I 2020 udkom vores seneste fælles udgivelse. Vores drøm var at udbrede og anvende vores viden om facilitering af bedre møder og teamsamarbejde i et bredt udsnit af organisationer og virksomheder.


De små aktiviteter, der bidrager til styrket samarbejde, øget psykologisk tryghed og trivsel gennem mere energifyldte og meningsfulde møder. 


Grib energien. Det har vi alle brug for!

Anbefalinger

LÆRER

Klasseledelse i praksis er det bedste og mest givende kursus, vi har været på.

LÆRER

Jeg har fået både konkrete idéer til min undervsining - og teori - som jeg kan bruge i mit virke som lærer. Fantastisk sammenhæng mellem form og indhold.

SKOLELEDER

Søs og Nanna har været fantastiske, medlevende og professionelle som konsulenter på vores udviklingsforløb gennem skoleåret. 

PÆDAGOG

Bogen har haft stor effekt og betydning, da den har inspireret og ’tvunget’ os til at gøre noget andet end det vi plejer

Kontakt os